Hermeticky uzatvorené spínače teraz k dispozícii aj vo VM sérii.

Populárny kompaktný spínač tlaku Exd fy Delta Controls Ltd je teraz k dispozícii s možnosťou hermetického mikrospínača, zvyšuje sa ochrana kontaktov spínača proti korózii v drsných prostrediach, v ktorých sa tieto OEM spínače často používajú.

KONTAKT

ESCON spol. s r.o.
Trnavská cesta 82/A
821 02 Bratislava

tel.: +421 (02) 4463 4035
fax: +421 (02) 4463 4036
e-mail: escon@escon.sk

Číslicové indikátory

                  Indikátor KS 10
 
 • Číslicový indikátor s jednoduchým ovládaním a výrazným štvormiestnym LED displejom
 • Univerzálny vstup pre priame pripojenie termočlánkov J, K, T, E, B, R, S, N, odporového teplomera Pt 100, prúdu alebo napätia
 • Dve konfigurovateľné výstupné relé
 • Napájanie: 90 - 264VAC alebo 24VDC
 • Čelný panel: 24 x 48 mm
 • Krytie: IP 65
 • Doplnková výbava: Komunikačná linka RS 485 alebo prídavný analógový výstup (0/4...20 mA)
 
                      DIGITAL 280
 
 • Červený alebo zelený 4 miestny displej, výška 14 mm
 • Univerzálny vstup pre priame pripojenie termočlánkov L, J, K, S, R, B, T, N, E, W, odporového teplomeru Pt 100, odporové-ho vysielača, prúdu alebo napätia
 • Korekcia vstupného signálu, filter s nastaviteľnou časovou konštantou a šírkou pásma
 • Linearizácia na 8 segmentov
 • Až 2 výstupné relé, sledovanie medzných hodnôt, alarm s prídržou
 • Až 2 výstupné relé, sledovanie medzných hodnôt, alarm s prídržou
 • Zdroj pre 2-vodičové prevodníky alebo komunikačná linka RS 422 / 485 a analógový výstup 0/4...20 mA
 • Čelný panel: 96 x 48 mm
 • Krytie: IP 52
 
   Novinka z rady BluePort DIGITAL 280-1
 
 • Indikátor s červeným 5-miestnym displejom, výška 19 mm
 • Univerzálny vstup pre priame pripojenie termočlánkov L, J, K, N, S, R, T, C, D, E, B, odporového teplomera Pt 100, sníma-ča KTY 11-6, odporového vysielača, prúdu alebo napätia
 • Linearizácia na 15 segmentov (pomocou BlueControl soft- waru)
 • Využiteľnosť aj ako reléový alebo 2-stavový PID regulátor
 • Korekcia vstupného signálu, filter s nastaviteľlnou časovou konštantou a šírkou pásma
 • Voliteľné: 2 výstupné relé, sledovanie medzných hodnôt, alarm s prídržou, analógový výstup 0/4...20 mA, alebo 0/2…10V
 • Zdroj pre 2-vodičové prevodníky a komunikačná linka RS422/ 485 s protokolom Modbus RTU
 • Čelný panel: 96 x 48 mm
 • Krytie: IP 65
 
                     DIGITAL 380
 
 • Červený alebo zelený päťmiestny displej, výška 14 mm
 • Univerzálny vstup pre priame pripojenie termočlánkov L, J, K, S, R, B, T, N, odporového teplomeru Pt 100, odporového vy-sielača, prúdu alebo napätia
 • Možnosť pripojenia automatického prepínača pre 8 vstupov
 • Matematické spracovanie vstupných signálov, linearizácia na 16 segmentov
 • 2 výstupné relé pre sledovanie medzných hodnôt
 • Zdroj pre 2-vodičové prevodníky
 • Analógový výstup 0/4...20 mA
 • Komunikačná linka RS 422/485
 • Možnosť pripojenia vstupov z Ex prostredí (osvedčenie Štát-nej skúšobne SKTC 101 Nová Dubnica)
 • Čelný panel: 96 x 48 mm
 • Krytie: IP 52
 
                   Knick 830 R
 
 • Pasívny programovateľný displej so zobrazením meranej veli-činy
 • Dvojvodičové zapojenie do prúdovej slučky 4...20 mA alebo 0,3…20 mA, prevod na fyzikálnu veličinu
 • Rozmery vrátane priechodiek: 200 x 80 x 57 mm
 • Možnosť komunikácie HART protokolom
 • Kryt pre povrchovú montáž
 • Displej 4-miestny LCD, výška 23 mm, bargraf s 2% rozlíšením
 • Test podľa EN 50 081-1 a EN 50 082-2
 • Krytie: IP 65
 • K dispozícii i verzia pre montáž do panela a verzia EEx ia IIC T4/T6