Hermeticky uzatvorené spínače teraz k dispozícii aj vo VM sérii.

Populárny kompaktný spínač tlaku Exd fy Delta Controls Ltd je teraz k dispozícii s možnosťou hermetického mikrospínača, zvyšuje sa ochrana kontaktov spínača proti korózii v drsných prostrediach, v ktorých sa tieto OEM spínače často používajú.

KONTAKT

ESCON spol. s r.o.
Trnavská cesta 82/A
821 02 Bratislava

tel.: +421 (02) 4463 4035
fax: +421 (02) 4463 4036
e-mail: escon@escon.sk

MMS 3000

MMS 3000 - systém prevodníkov pre monitorovanie a kontrolu strojov

MMS 3110
 
 • Kompaktný dvojkanálový prevodník relatívneho chvenia roto-ra, vstavané oscilátory pre snímače rady PR64xx
 • Merací rozsah a metóda spracovania (Sop, Spp, vektor Smax, Sppmax) - nastaviteľné prepínačmi
 • Dva nezávislé binárne výstupy cez optrony pre signalizáciu prekročenia nastavených limitných hodnôt
 • Jeden spoločný binárny výstup pre signalizáciu poruchy ľubo-voľného meracieho kanála
 • Prúdové výstupy meracích kanálov 0/4...20 mA
 • Dva redundantné vstupy pre napájanie 18..24..36 VDC
 • Príkon: cca 2,5 W
 • Rozsah pracovnej teploty: -10 .. max.+65 °C
 • Kovová skriňa do ťažkého prostredia, rozmery 128x128x72 mm
 • Krytie: IP 65
 
MMS 3120
 
 • Kompaktný dvojkanálový prevodník ložiskového chvenia, kompatibilný so seizmickými snímačmi PR 926x
 • Merací rozsah a metóda spracovania (Sop, Spp, Vrms) – nasta-viteľné prepínačmi
 • Dva nezávislé binárne výstupy cez optrony pre signalizáciu prekročenia nastavených limitných hodnôt
 • Jeden spoločný binárny výstup pre signalizáciu poruchy ľubovoľ-ného meracieho kanála
 • Prúdové výstupy meracích kanálov 0/4...20 mA
 • Dva redundantné vstupy pre napájanie 18..24..36 VDC
 • Príkon: cca 2,5 W
 • Rozsah pracovnej teploty: -10 .. max.+65 °C
 • Kovová skriňa do ťažkého prostredia, rozmery 128x128x72 mm
 • Krytie: IP 65
 
MMS 3130
 
 • Kompaktný dvojkanálový prevodník ložiskového chvenia, kompatibilný s piezoelektrickými snímačmi
 • Merací rozsah a metóda spracovania - nastaviteľné prepínač-mi
 • Dva nezávislé binárne výstupy cez optrony pre signalizáciu prekročenia nastavených limitných hodnôt
 • Jeden spoločný binárny výstup pre signalizáciu poruchy ľubo-voľného meracieho kanála
 • Prúdové výstupy meracích kanálov 0/4...20 mA
 • Dva redundantné vstupy pre napájanie 18..24..36 VDC
 • Príkon: cca 2,5 W
 • Rozsah pracovnej teploty: -10 .. max.+65 °C
 • Kovová skriňa do ťažkého prostredia, rozmery 128x128x72 mm
 • Krytie: IP 65
 
MMS 3210
 
 • Kompaktný dvojkanálový prevodník posuvov, vstavané oscilá-tory pre snímače rady PR64xx
 • Spôsoby vyhodnotenia sú nastaviteľné prepínačmi (inverse, meranie na kuželi, tandemové usporiadanie)
 • Dva nezávislé binárne výstupy cez optrony pre signalizáciu prekročenia nastavených limitných hodnôt
 • Jeden spoločný binárny výstup pre signalizáciu poruchy ľubo-voľného meracieho kanála
 • Prúdové výstupy meracích kanálov 0/4...20 mA
 • Dva redundantné vstupy pre napájanie 18..24..36 VDC
 • Príkon: cca 2,5 W
 • Rozsah pracovnej teploty: -10 .. max.+65 °C
 • Kovová skriňa do ťažkého prostredia, rozmery 128x128x72 mm
 • Krytie: IP 65
 
MMS 3210 / 91-x
 
 • Kompaktný dvojkanálový prevodník posuvov, vstavané oscilátory pre snímače rady PR64xx
 • Predĺžený merací rozsah „x“ podľa zadania, najviac 20 mm so snímačom PR 6426 alebo dvojnásobk základného meracieho rozsahu iného použitého snímača
 • Ostatné vlastnosti sú zhodné s prevodníkom MMS 3210
 • Prúdové výstupy meracích kanálov 0/4...20 mA
 • Dva redundantné vstupy pre napájanie 18..24..36 VDC
 • Príkon: cca 2,5 W
 • Rozsah pracovnej teploty: -10 .. max.+65 °C
 • Kovová skriňa do ťažkého prostredia, rozmery 128x128x72 mm
 • Krytie: IP 65
 
MMS 3410
 
 • Kompaktný dvojkanálový prevodník posuvu určený pre induktívne snímače typu PR935x/xx
 • Nastavovanie modulu pomocou DIP prepínačov
 • Dva nezávislé binárne výstupy cez optrony pre signalizáciu prekročenia nastavených limitných hodnôt
 • Jeden spoločný binárny výstup pre signalizáciu poruchy ľubo-voľného meracieho kanála
 • Prúdové výstupy meracích kanálov 0/4...20 mA
 • Dva redundantné vstupy pre napájanie 18..24..36 VDC
 • Príkon: cca 4 W
 • Rozsah pracovnej teploty: -10 .. max.+65 °C
 • Kovová skriňa do ťažkého prostredia, rozmery 128x128x72 mm
 • Krytie: IP 65
 
MMS 3311
 
 • Kompaktný prevodník otáčok a tvarovač pulzov fázovej znač-ky s vstavaným oscilátorom pre snímače rady PR64xx
 • Nastavovanie modulu tlačítkami, zobrazenie parametrov na displeji
 • Dva nezávislé binárne výstupy cez optrony pre signalizáciu prekročenia nastavených limitných hodnôt
 • Jeden spoločný binárny výstup pre signalizáciu poruchy ľubo-voľného snímača
 • Jeden pulzný výstup cez optron
 • Prúdový výstup z kanála merania otáčok 0/4...20 mA
 • Dva redundantné vstupy pre napájanie 18..24..36 VDC
 • Príkon: cca 3 W
 • Rozsah pracovnej teploty: -10 .. max.+65 °C
 • Kovová skriňa do ťažkého prostredia, rozmery 128x128x72 mm
 • Krytie: IP 65