Hermeticky uzatvorené spínače teraz k dispozícii aj vo VM sérii.

Populárny kompaktný spínač tlaku Exd fy Delta Controls Ltd je teraz k dispozícii s možnosťou hermetického mikrospínača, zvyšuje sa ochrana kontaktov spínača proti korózii v drsných prostrediach, v ktorých sa tieto OEM spínače často používajú.

KONTAKT

ESCON spol. s r.o.
Trnavská cesta 82/A
821 02 Bratislava

tel.: +421 (02) 4463 4035
fax: +421 (02) 4463 4036
e-mail: escon@escon.sk

Snímače a prevodníky tlaku

Snímače a prevodníky tlaku

Prevodník tlaku P 30

 • Rozsahy 0...100 kPa až 0...40 MPa, meranie pretlaku, preťa-ženie až štvornásobok rozsahu
 • Trieda presnosti 1%
 • Dvojvodičové zapojenie s výstupom 4...20 mA alebo trojvodi-čové zapojenie s výstupom 0...10 V
 • Pripojovacie skrutkovanie M20x1,5 alebo G1/2
 • Skrutkovanie i púzdro prevodníka z nerez ocele
 • Krytie: IP 65

Prevodník tlaku P 31

 • Rozsahy 0...100 kPa až 0...40 MPa, meranie pretlaku, preťa-ženie až štvornásobok rozsahu
 • Trieda presnosti 1%
 • Dvojvodičové zapojenie s výstupom 4...20 mA alebo trojvodi-čové zapojenie s výstupom 0...10 V
 • Pripojovacie skrutkovanie M20x1,5 alebo G1/2 s vonkajšou oddeľovacou membránou
 • Skrutkovanie i púzdro prevodníka z nerez ocele
 • Krytie: IP 65

Prevodník tlaku P 40

 • Rozsahy 0...25 kPa až 0...40 MPa, meranie pretlaku alebo ab-solútneho tlaku, preťaženie až štvornásobok rozsahu, začia-tok a koniec rozsahu nastaviteľný v rozmedzí ±5% rozsahu
 • Trieda presnosti 0,3%
 • Trojvodičové zapojenie s výstupom 1...6 V, 0...10 V alebo 0...5 V, alebo dvojvodičové zapojenie s výstupom 4...20 mA
 • Pripojovacie skrutkovanie G1/2A; M20x1,5 mm; G1/4A podľa DIN 16 288, tvar B
 • Skrutkovanie i púzdro prevodníka z nerez ocele
 • Krytie:
  IP 65 vyhotovenie s konektorom
  IP 68 (1 m) s fixným káblikom
 • Prevádzková teplota: -25...+70 °C
 • Ex-verzia EEx ib IIC T6

Prevodník tlaku P 41

 • Rozsahy 0...100 kPa až 0...40 MPa, meranie pretlaku alebo absolútneho tlaku, preťaženie až štvornásobok rozsahu, za-čiatok a koniec rozsahu nastaviteľný v rozmedzí ±5% rozsahu
 • Trieda presnosti 0,3%
 • Trojvodičové zapojenie s výstupom 1...6 V, 0...10 V alebo 0...5 V alebo dvojvodičové zapojenie s výstupom 4...20 mA
 • Pripojovacie skrutkovanie G1/2A s čelnou membránou; M20x 1,5 mm s čelnou membránou
 • Skrutkovanie i púzdro prevodníka z nerez ocele
 • Krytie:IP 65 vyhotovenie s konektorom
  IP 68 s fixným káblikom (1 m)
 • Prevádzková teplota: -25...+70 °C
 • Ex-verzia EEx ib IIC T6

Prevodník tlaku PM 31/32

 • 3 možné vyhotovenia: analógové, SMART s komunikáciou Hart alebo s komunikačnou zbernicou Profibus PA
 • Rozsahy 0...1 kPa až 0...4 MPa meranie pretlaku alebo abso-lútneho tlaku, vysoká odolnosť voči preťaženiu
 • Keramický merací snímač s vnútornou alebo vonkajšou odde-ľovacou membránou
 • Chyba linearity ± 0,2%
 • Možnosť zníženia rozsahu faktorom až 10:1
 • Vyhotovanie s LCD displejom
 • Dvojvodičové zapojenie s výstupom 4-20mA, príp. ProfibusPA
 • Pripojovacie skrutkovanie
  PM31: M20x1,5, NPT alebo G1/2
  PM32: G2A, 2NPT, DIN11851, Triclamp2, SMS2, DN50, ANSI2, s čelnou oddeľovacou membránou
 • Krytie:IP 66 s káblovou priechodkou
  IP 68 s pevne pripojeným káblom
 • Teplota média PM31: -40...+100°C, PM32: -40…+125°C
 • Ex-verzia EEx ia IIC T6

Prevodník tlaku PM 33/34

 • 3 možné vyhotovenia: analógové, SMART s komunikáciou Hart alebo s komunikačnou zbernicou Profibus PA
 • Rozsahy 0...10 kPa až 0...40 MPa, meranie pretlaku alebo ab-solútneho tlaku, vysoká odolnosť voči preťaženiu
 • Kovový merací snímač s vnútornou alebo vonkajšou oddeľo-vacou membránou
 • Chyba linearity ± 0,3%
 • Možnosť zníženia rozsahu faktorom až 10:1
 • Vyhotovenie s LCD displejom
 • Dvojvodičové zapojenie s výstupom 4-20mA, príp. ProfibusPA
 • Pripojovacie skrutkovanie
  PM33: M20x1,5, NPT alebo G1/2
  PM34: Miniclamp, DIN11851, Varivent, Triclamp1, G1, ¾ NPT
  s čelnou oddeľovacou membránou
 • Krytie:IP 66 s káblovou priechodkou,IP 68 s pevným káblom
 • Teplota média: -40...+100°C
 • Ex-verzia EEx ia IIC T6

Prevodník tlaku PM 35/36

 • PM35: s prenášačom tlaku pre hygienické aplikácie
 • PM36: s prenášačom tlaku a prírubou
 • Možnosť montáže priamo alebo s kapilárou, plniaca kvapalina prenášača tlaku: glycerín, silikónový, rastlinný alebo vysoko-teplotný olej
 • Ostatné parametre zhodné s predošlým typom PM 33/34
 • Dvojvodičové zapojenie s výstupom 4-20mA, príp. ProfibusPA
 • Pripojovacie skrutkovanie
  PM35: DN 32,40,50, Triclamp 1½,2,3, Varivent 68, DRD 65, SMS
  PM36: G1½,2, DN 25,50,80, ANSI
 • Krytie:
  IP 66 s káblovou priechodkou
  IP 68 s pevne pripojeným káblom
 • Teplota média: podľa náplne
 • Ex-verzia EEx ia IIC T6

Prevodník tlaku FlexBar HRT

 • Rozsahy 0…40 kPa až 0…40 MPa pre meranie pretlaku aj absolútneho tlaku, rozsah, fyzikálna veličina a tlmenie progra-movateľné pomocou PC, dvojvodičové zapojenie, výstup 4...20 mA, možnosť HART komunikácie
 • Trieda presnosti 0,25 %, vyhotovenie s LCD displejom, odol-nosť proti 4-násobnému statickému preťaženiu
 • Pripojovacie skrutkovanie G1/2A s čelnou oddeľovacou mem-bránou, množstvo adaptérov pre sanitárne pripojenie podľa noriem DS722, DIN 11851, SMS 1145, BS 4825, ISO 2852, ISO 2853
 • Skrutkovanie i púzdro prevodníka z nerez ocele, krytie IP 65
 • Teplota média -30...120°C (krátkodobo 135°C)
 • Ex-verzia EEx ib IIC T6 a Ex N IIC T6

Prevodník tlaku PM 4

 • SMART prevodník s komunikáciou Hart 5.1
 • Rozsahy 0...10 kPa až 0...40 MPa, meranie pretlaku alebo ab- solútneho tlaku, vysoká odolnosť voči preťaženiu
 • Keramický alebo kremíkový merací snímač
 • Možnosť zníženia rozsahu faktorom 20:1, trieda presnosti 0,1%
 • Vyhotovenie s LCD displejom
 • Dvojvodičové zapojenie s výstupom 4...20 mA
 • Pripojovacie skrutkovanie M20x1,5, NPT alebo G1/2
 • Krytie IP 65
 • Teplota média -40...+100°C
 • Ex-verzia EEx ia IIC

Prevodník tlaku p PD5, PD6

 • SMART prevodník s komunikáciou Hart 5.1
 • Rozsahy Dp :
  PD50...2,5 kPa až 0...300 kPa ...keramický merací snímač
  PD60...1 kPa až 0...4MPa ... kremíkový merací snímač
 • Možnosť zníženia rozsahu faktorom 100:1
 • Trieda presnosti 0,1%
 • Vyhotovenie s LCD displejom
 • Dvojvodičové zapojenie s výstupom 4...20 mA
 • Pripojovacie skrutkovanie NPT
 • Krytie IP 65
 • Teplota média -30...+85°C (krátkodobo 120°C)
 • Ex-verzia EEx ia IIC

Prevodník tlaku p L5

 • SMART prevodník s komunikáciou Hart 5.1
 • Prírubový typ pre hydrostatické meranie hladiny, rozsahy Dp 0...10 kPa až 0...300 kPa, keramický merací snímač
 • Možnosť zníženia rozsahu faktorom 20:1
 • Trieda presnosti 0,1%,
 • Vyhotovenie s LCD displejom
 • Dvojvodičové zapojenie s výstupom 4...20 mA
 • Pripojovacia príruba DN80/PN16/40 (DIN2501)
 • Krytie IP 65
 • Teplota média -30...+85°C
 • Ex-verzia EEx ia IIC