ESCON spol. s r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 •  

MMS 6000

MMS 6000 - systém prevodníkov pre monitorovanie a kontrolu strojov

MMS 6110

 • Dvojkanálový monitor relatívneho chvenia rotora s digitálnym spracovaním dát (FFT, rádová analýza…). Indikácia stavu na čelnom panele monitora
 • Modul plne programovateľný pomocou PC. Komunikačné roz-hranie RS232 /RS485
 • Vyhodnocovanie signálu podľa API 670, VDI2059, DIN45670 (Spp max., Sop, Spp,Smax)
 • Vstavaný napájač pre snímače na princípe vírivých prúdov
 • Prúdové výstupy úmerné merenej veličine 0/4...20 mA
 • Pre každý kanál dva limitné výstupy pre stráženie medzí a je-den pre kontrolu bezporuchového stavu (optočleny)
 • Eurokarta podľa DIN (100x160mm)
 • Šírka panelu 6 TE (30,1 mm)
 • Dva redundantné vstupy pre napájanie 18..24..36 VDC Príkon: max 6 W
 • Rozsah pracovnej teploty: -10 .. max +65 °C

MMS 6120

 • Dvojkanálový monitor absolútnych vibrácií s digitálnym spra-covaním dát (FFT, rádová analýza…). Indikácia stavu na čel-nom panele monitora
 • Modul plne programovateľný pomocou PC. Komunikačné roz-hranie RS232 /RS485
 • Vyhodnocovanie charakteristickej veličiny VRMS., Sop, Spp
 • Vstavaný napájač pre zdvíhaciu cievku elektrodynamických snímačov alebo pre napájanie piezosnímačov rýchlosti abso-lútnych vibrácií
 • Prúdové výstupy úmerné meranej veličine 0/4...20 mA
 • Pre každý kanál dva limitné výstupy pre stráženie medzí a je-den pre kontrolu bezporuchového stavu (optočleny)
 • Eurokarta podľa DIN (100x160mm)
 • Šírka panelu 6 TE (30,1 mm)
 • Dva redundantné vstupy pre napájanie 18..24..36 VDC
 • Príkon: max 6 W
 • Rozsah pracovnej teploty: -10 .. max +65 °C

MMS 6210

 • Dvojkanálový monitor statických posuvov s digitálnym spraco-vaním dát (linearizácia). Indikácia stavu na čelnom panele monitora
 • Modul plne programovateľný pomocou PC. Komunikačné roz-hranie RS232 /RS485.
 • Vyhodnocovanie signálu je možné v niekoľkých režimoch: dva nezávislé kanály, meranie na kužele, tandemové meranie
 • Vstavaný napájač pre snímače na princípe vírivých prúdov
 • Prúdové výstupy úmerné meranej veličine 0/4...20 mA
 • Pre každý kanál dva limitné výstupy pre stráženie medzí a je-den pre kontrolu bezporuchového stavu (optočleny)
 • Eurokarta podľa DIN (100x160mm)
 • Šírka panelu 6 TE (30,1 mm)
 • Dva redundantné vstupy pre napájanie 18..24..36 VDC
 • Príkon: max 6 W
 • Rozsah pracovnej teploty: -10 .. max +65 °C

MMS 6220

 • Dvojkanálový monitor excentricity rotora s digitálnym spraco-vaním dát. Indikácia stavu na čelnom panele monitore
 • Modul plne programovateľný pomocou PC. Komunikačné roz-hranie RS232 /RS485
 • Vyhodnocovanie: p-p exc. rotora, min. a max. vzdialenosť ale-bo trvalé sledovanie vzdialenosti snímača od povrchu rotora
 • Vstavaný napájač pre snímače na princípe vírivých prúdov
 • Prúdové výstupy úmerné meranej veličine 0/4...20 mA
 • Pre každý kanál dva limitné výstupy pre stráženie medzí a je-den pre kontrolu bezporuchového stavu (optočleny)
 • Eurokarta podľa DIN (100x160mm)
 • Šírka panelu 6 TE (30,1 mm)
 • Dva redundantné vstupy pre napájanie 18..24..36 VDC
 • Príkon: max 6 W
 • Rozsah pracovnej teploty: -10 .. max +65 °C

MMS 6310

 • Dvojkanálový tvarovač signálu fázovej značky s digitálnym spracovaním dát. Indikácia stavu na čelnom panele monitora
 • Modul plne programovateľný pomocou PC. Komunikačné roz- hranie RS232 /RS485
 • Monitor môže pracovať ako dvojkanálový alebo v redundant-nom móde (výber snímačov 1 z 2)
 • Automatické nastavovanie trigrovacích úrovní
 • Vstavaný napájač pre snímače
 • Výstupné pulzy sú odelené optočlenmi (48V/100mA)
 • Pre každý kanál jeden optočlen pre kontrolu bezporuchového stavu
 • Eurokarta podľa DIN (100x160mm)
 • Šírka panelu 6 TE (30,1 mm)
 • Dva redundantné vstupy pre napájanie 18..24..36 VDC
 • Príkon: max 6 W
 • Rozsah pracovnej teploty: -10 .. max +65 °C

MMS 6312

 • Dvojkanálový monitor otáčok s digitálnym spracovaním dát Indikácia stavu na čelnom panele monitora.
 • Modul plne programovateľný pomocou PC. Komunikačné roz- hranie RS232 /RS485
 • Monitor môže pracovať ako dvojkanálový alebo v redundant-nom móde (výber snímačov 1 z 2), alebo zisťovať smer otáčania
 • Automatické nastavovanie trigrovacích úrovní, vstavaný napá-jač pre snímače
 • Výstupné pulzy sú odelené optočlenmi, prúdové výstupy ú-merné otáčkam 0/4..20mA
 • Pre každý kanál dva limitné výstupy pre stráženie medzí a je-den pre kontrolu bezporuchového stavu (optočleny)
 • Eurokarta podľa DIN (100x160mm)
 • Šírka panelu 6 TE (30,1 mm)
 • Dva redundantné vstupy pre napájanie 18..24..36 VDC
 • Príkon: max 6 W

MMS 6410

 • Dvojkanálový monitor posuvov s digitálnym spracovaním dát (linearizácia). Určený pre induktívne snímače polohy rady PR 9350 alebo podobné
 • Modul plne programovateľný pomocou PC. Komunikačné roz- hranie RS232 /RS485
 • Vyhodnocovanie signálu je možné v niekoľkých režimoch: dva nezávislé kanály, súčet alebo rozdiel kanálov
 • Vstavaný oscilátor pre napájanie induktívnych snímačov rady PR 9350
 • Prúdové výstupy úmerné meranej veličine 0/4...20 mA
 • Pre každý kanál dva limitné výstupy pre stráženie medzí a je-den pre kontrolu bezporuchového stavu (optočleny)
 • Eurokarta podľa DIN (100x160mm)
 • Šírka panelu 6 TE (30,1 mm)
 • Dva redundantné vstupy pre napájanie 18..24..36 VDC
 • Príkon: max 8 W
 • Rozsah pracovnej teploty: -10 .. max +65 °C

MMS 6418

 • Dvojkanálový monitor posuvov s digitálnym spracovaním dát (linearizácia). Určený pre induktívne snímače polohy PR 6418 a PR 9350
 • Modul plne programovateľný pomocou PC. Komunikačné roz- hranie RS232 /RS485
 • Vstavaný oscilátor pre napájanie induktívnych snímačov. Je-den kanál je vybavený výkonovým zosilňovačom pre napája-nie snímača PR 6418
 • Prúdové výstupy úmerné meranej veličine 0/4...20 mA
 • Pre každý kanál dva limitné výstupy pre stráženie medzí a je-den pre kontrolu bezporuchového stavu (optočleny)
 • Eurokarta podľa DIN (100x160mm)
 • Šírka panelu 12 TE (60,2 mm)
 • Dva redundantné vstupy pre napájanie 18..24..36 VDC
 • Príkon: max 20 W
 • Rozsah pracovnej teploty: -10 .. max +65 °C

MMS 6000/01

 • Základná doska pre jeden alebo dva moduly MMS6000
 • Navrhnutá pre štandartné pripojenie vstupov / výstupov modu-lov MMS 6110, 6120, 6210, 6220, 6310, 6312
 • Doska je určená pre inštaláciu do 19“ rámu
 • Skratuvzdorné binárne výstupy
 • Rozmery: 103 x 130 mm (21TE x 3HE)
 • Príslušenstvo:
  • Svorkovnica MMS 6361
  • 25 pólový prepojovací kábel

MMS 6855

 • Software transformujúci dáta z monitorov MMS6000 na štan-dartné komunikačné rozhranie:
  • TCP/IP server pre rýchly prenos dát z monitorov po sieti ETHERNET
  • MODBUS/RTU pre prenos dát z monitorov po sériovej linke RS232/ RS485 (zvláštna verzia)
 • Software požaduje operačný systém WIN NT Workstation 4.0 alebo WIN2000 Professional

MMS 6910

 • Konfiguračná súprava umožňujúca nastavenie monitorov rady MMS 6000 a zobrazenie meraných-analyzovaných dát
 • Komunikačné rozhranie RS232 alebo RS485
 • Súprava obsahuje:
  • Návod na obsluhu
  • Konfiguračný program
  • Komunikačný kábel PC
  • Adaptér CANON 9/25 pin
  • 2x meracie káble s konektormi SMB
  • 2x adaptér SMB/BNC
 • Software vyžaduje minimálne nároky na hosťujúci počítač Pracuje pod operačnými systémami:
  • MS DOS
  • WIN 95/98
  • WIN 2000
  • WIN NT
 • Konfiguračnú súpravu je možné na želanie dodať vrátane vhodného prenosného počítača